Jump to Content Jump to Navigation
jun. 28, 2019

aprimeo diagnostics GmbH & Co. KG, et R-Biopharm AG-selskap, starter distribusjon av den nye, og innovative molekylærdiagnostike plattformen Vivalytic fra Bosch.

Darmstadt, Tyskland R‑Biopharm AG, et bioteknologiselskap involvert i klinisk diagnostikk, og fôr- og næringsmiddelanalyser, inngikk den 1. mars 2018 partnerskap med Bosch Healthcare Solutions med henblikk på å utvikle, produsere og markedsføre molekylærdiagnostiske tester for den nye Vivalytic-plattformen.

I dag avslørte R‑Biopharm AG at Aprimeo Diagnostics GmbH & Co. KG, et R‑Biopharm AG-selskap, vil stå bak all markedsføring av Vivalytic-plattformen i flere europeiske land.

«Vi er stolte og overbeviste om at Aprimeo Diagnostics vil klare å etablere den nye Vivalytic-plattformen og tilhørende tester for markedet for pasientnær diagnostikk, der konkurransen er hard,» sier Christian Dreher, adm.dir. i R‑Biopharm. «De har et team av erfarne forretningsutviklere; og sammen med ekspertisen til R‑Biopharm innen produktutvikling og produksjon, vil de sikkert lykkes med å lansere denne nye molekylærdiagnostiske plattformen og fylle det store behovet for molekylære tester i dette viktige markedssegmentet.»

«Det er en stor ære å få være en del av denne nye æraen til markedet for pasientnær diagnostikk, og vi er veldig entusiastiske,» sier Frank Apostel, Ph.D., administrerende direktør og partner hos Aprimeo Diagnostics, tidligere visepresident for forretningsutvikling og egnethetsdiagnostikk ved R‑Biopharm AG. «I kombinasjom med et bredt utvalg tester vil de eksepsjonelle fordelene ved Vivalytic-plattformen gjøre det mulig for helsepersonell å ta kritiske beslutninger tidligere og mer nøyaktig enn før.»

Aprimeo Diagnostics GmbH & Co. KG vil distribuere Vivalytic-plattformen og tilhørende diagnostiske tester i Tyskland, Østerrike, Sveits, Benelux og Norden fra andre kvartal av 2019.

Om R‑Biopharm

R‑Biopharm AG (Darmstadt, Tyskland) er et internasjonalt bioteknologiselskap og en ledende leverandør av pålitelige testsystemer innen klinisk diagnostikk, egnethetsdiagnostikk, og fôr- og næringsmiddelanalyser. Siden 1988 har R‑Biopharm utviklet innovative produkter som kjennetegnes ved høy kvalitet, pålitelighet og effektivitet. R‑Biopharm er en primær samarbeidspartner for kunder innen detaljhandel, industri og offentlige institusjoner som trenger svar og løsninger for nåværende og framtidige analytiske utfordringer. R‑Biopharm er bevisste sitt ansvar, har lang erfaring, og et nettverk av mer enn tjue samarbeidspartnere samt datterselskaper i Europa, USA, Brasil, Latin-Amerika, Kina, India og Australia, i tillegg til over 120 distributører.

Om Aprimeo Diagnostics

Aprimeo Diagnostics GmbH & Co. KG er et R‑Biopharm AG-selskap med fokus på markedsføring av innovative nestegenerasjonsløsninger innen diagnostikk. Partnerskapet mellom R‑Biopharm og Bosch Healthcare Solutions gir Aprimeo Diagnostics muligheten til å tilby den innovative molekylærdiagnostiske plattformen Vivalytic og dermed gi helsevesenet et bedre grunnlag til å ta de daglige behandlingsvalgene for pasientene sine.

Om Vivalytic

Vivalytic er en universell plattform for molekylærdiagnostikk utviklet av Bosch Healthcare Solutions GmbH, som er et heleid datterselskap av Robert Bosch GmbH. Vivalytic gjør det mulig å utføre forskjellige laboratorietester raskt og helautomatisk. Plattformen forener et spektrum av tester i ett og samme instrument, og er åpen for tester fra forskjellige leverandører. Dermed kan utvalget av tester vokse grenseløst. Vivalytic har en «all-in-one»-løsning som inkluderer de vanligste molekylærdiagnostisk teknikkene, som og integrerer dem alle i ett og samme system på en unik måte.

Mediekontakt

R‑Biopharm AG

Birke Becker
Direktør, markedsføring og markedstilgang

Telefon: +49 (0)6151 8102 – 0
E‑post:

Aprimeo Diagnostics GmbH & Co. KG

Frank Apostel, Ph.D.
Administrerende direktør og partner

Telefon: +49 (0)6151 800238 – 50
E‑post:

Loading …