Jump to Content Jump to Navigation
FAQ

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vivalytic platform

Vivalytic er en universell, helautomatisk, «all-in-one»-plattform for molekylærdiagnostiske analyser som er utviklet og som produseres av Bosch Healthcare Systems (BHCS). Den kombinerer tidsbesparende automatikk med et bredt spekter av diagnostiske analyser, og man får med dette meningsfulle og nøyaktige resultater på kort tid.

  • Vivalytic muligggjør påvisning av både individuelle agens (enkeltanalyser) og et stort panel av agens (multianalyser), uavhengig av om de er DNA- eller RNA-basert, fra èn enkelt pasientprøve
  • Ved å slå sammen arbeidskrevende manuelle trinn tidligere utført på ett eller flere instrumenter til én enkelt helautomatisk prosess, bidrar Vivalytic til å spare tid ved å gi raskere resultat.
  • Vivalytic kan analysere mange ulike prøvematerialer, f.eks. vev, blod, urin,spinalvæske, utstryk, fæces, sputum etc. Vivalytic prosesserer prøvematerialet og renser nukleinsyrer helautomatisk før analysen.
  • Vivalytic støtter vanlige molekylærdiagnostiske teknikker som endepunkts-PCR, RealTime-PCR, smeltekurveanalyse, større- og mindre multipleks-array mm.
  • Med Vivalytic trenger man ikke ekstrautstyr som pc, tastatur, strekkodeleser eller fyllestasjon. Dette gjør systemet lite plasskrevende og lett å rengjøre.
  • Vivalytic lar seg enkelt integrere i sykehusenes, laboratorienes, og legesentrenes IT-systemer. Dermed blir testresultatene tilgjengelige for alle de som er involvert i diagnostikken.
  • Det lukkede designet, og bruk av engangskassetter forhindrer at prøvene forurenses, og reduserer avfallshåndtering til et minimum.

Vivalytic er et «all-in-one»-instrument med universell anvendbarhet, og som er tid- og plassbesparende. Vivalytic kan betjenes enkelt og intuitivt og krever minimal opplæring. Dessuten behøver ikke Vivalytic-reagensene å oppbevares kjølig, noe som gjør laboratorielogistikken enklere, og systemet mer brukervennlig og raskt.

Nei, Vivalytic krever ikke ekstrautstyr som pc, tastatur, strekkodeleser eller annet.

Vivalytic-instrumentet og Vivalytic-analysene samsvarer med CE-IVD-forordningen.

Vivalytic-systemet ventes å komme i handelen fra fjerde kvartal av 2019 sammen med de innledende diagnostiske testene Vivalytic STI og Vivalytic RTI. Deretter vil testutvalget bli utvidet kontinuerlig.

Vivalytic Assays

Ved lanseringen kommer Vivalytic-systemet med Vivalytic STI-Panel som påviser de vanligste patogene agens som forårsaker seksuelt overførbare sykdom, og Vivalytic RTI-Panel som påviser og differensierer mellom 20 forskjellige luftveispatogen agens.

Testsortimentet utvides stadig. I tillegg til de første; Vivalytic STI og RTI, implementerer vi nå Flu A/B & RSV, og MRSA. Andre tester som utvikles er analyser for sykehuservervede infeksjoner, luftveisinfeksjoner, gastrointestinale – og urinveisinfeksjoner.

Loading …