Jump to Content Jump to Navigation
RTI Panel

Luftveisinfeksjoner

Kartusche RTI Blau

Vivalytic RTI Panel

Luftveisinfeksjoner er en av verdens ledende årsaker til sykelighet og død, og regnes for å ha forårsaket over 2.74 millioner dødsfall i 2015.[1] Nedre luftveisinfeksjoner er mer alvorlige enn øvre luftveisinfeksjoner, og en skikkelig luftveisdiagnose kompliseres dermed av de mange forårsakende agens; bakterier og virus, samt av multiple infeksjoner.

Påviser og differensierer mellom de vanligst forekommende luftveispatogene bakterier og virus. RTI Panel gir sikker diagnose av en luftveisinfeksjon i én enkelt nasofarynks-prøvetakingspensel. Den sofistikerte, og panelbaserte metoden gir verdifull informasjon om smittestoff ved luftveisinfeksjoner slik at helsepersonell kan starte korrekt behandling (f.eks.påvise og behandle Bordetellainfeksjoner) raskere og mer effektivt.

 1. GBD 2015 LRI Collaborators. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory tract infections in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Infect Dis 2017;17:1133 – 61. 10.1016/S1473-3099(17)30396 – 1

Bakterier

 • Bordetella Parapertussis
 • Bordetella pertussis
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Haemophilus influenzae
 • Legionella pneumophila
 • Moraxella catarrhalis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Streptococcus pneumoniaee

Virus

 • Influenza A virus 
 • Influenza B virus 
 • Human adenovirus B/C/E
 • Human Bocavirus 1÷2÷3
 • Human coronavirus 229E/NL63
 • Human coronavirus OC43/HKU1
 • Human enterovirus A/B/C
 • Human metapneumovirus
 • Human parainfluenza virus 1 
 • Human parainfluenza virus 2
 • Human parainfluenza virus 3
 • Human parainfluenza virus 4
 • Human rhinovirus A/B/C
 • Human respiratory syncytial virus A/B

Bestillingsinformasjon

Produkt

Pakningsstørrelse

Ordrenummer

Vivalytic RTI

15 kassetter

V2011

Loading …